Κύκλοι Σπουδών

Γαλλικά

Συγκεκριμένα:

Αρχάριοι

Μεσαίοι

Προχωρημένοι


Les copains d’ abord
Πώς θα σας φαινόταν λοιπόν, αν την επόμενη φορά που βγαίνατε με τους φίλους σας συζητούσατε στα Γαλλικά; Το πρόγραμμα συνομιλίας «Les copains d’ abord» σχεδιάστηκε για άτομα που έχουν γνώση Γαλλικών επιπέδου Β2 και πάνω, με σκοπό να βελτιώσουν την προφορική τους επικοινωνία στα γαλλικά (λεξιλόγιο, γραμματικά φαινόμενα, θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος) συνομιλώντας με «φίλους» με μητρική γλώσσα τη γαλλική.

Το «Les copains d‘ abord» διεξάγεται στο χαλαρό κλίμα μιας εξόδου με φίλους και καλύπτει ευρεία θεματολογία σύμφωνα με τις προτάσεις και τα θέλω των συμμετεχόντων.

Εκτύπωση