Αγγλικά

Οι πιο γερές βάσεις δημιουργούνται σε νεαρή ηλικία. Γι’ αυτό και στο Brilliant School , ο κύκλος σπουδών «Αγγλικά για παιδιά» είναι αποτέλεσμα σοβαρής  μελέτης και εμπειρίας.
---
Βασική φιλοσοφία  είναι η κατάκτηση των Αγγλικών μέσα από μια ευχάριστη, δημιουργική και μεθοδική μαθησιακή διαδικασία που εμπνέει τους μαθητές να μελετήσουν, να ακούσουν και να μιλήσουν. Η διάρκεια στα μαθήματα αγγλικών για παιδιά ποικίλλει από 100 έως 200 διδακτικές ώρες το χρόνο με τρεις, τέσσερις ή έξι ώρες την εβδομάδα ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε μαθητής.

Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα Αγγλικά για παιδιά είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις αντοχές και τα ενδιαφέροντά τους. Τα παιδιά στο Brilliant School  έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία εκμάθησης, η οποία τηρεί την ισορροπία ανάμεσα στο «μάθημα» και στη διασκέδαση.  Ενθαρρύνεται  η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα ατομικά ή και σε ομάδες κι έτσι διεγείρεται το ενδιαφέρον τους και το μάθημα γίνεται πιο αποτελεσματικό.
Τα εποπτικά μέσα και η χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας βοηθούν το γενικότερο σκοπό του κύκλου μαθημάτων. Οι μαθητές εδραιώνουν την ήδη αποκτηθείσα στην τάξη γνώση με τη βοήθεια ειδικών εφαρμογών στο σπίτι.

Υποστηρικτικές δραστηριότητες
Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να αγαπήσουν οι νεαροί μαθητές την αγγλική γλώσσα και να μάθουν ευχάριστα. Δραστηριότητες όπως τα  e-blocks, YouTube video making, οι θεατρικές παραστάσεις, το τραγούδι, τα παιχνίδια με κάρτες, τα παιχνίδια ρόλων, λεξιλογίου κ.ά. χρησιμοποιούνται συχνά καθώς  ενισχύουν τη συνολική συμμετοχή, διευκολύνουν την αφομοίωση της γνώσης και βοηθούν στην ομαλή λειτουργία της ομάδας όταν χρησιμοποιούνται ως επιβράβευση. Συχνές επαναλήψεις και μικρά διαγωνίσματα (tests and quizzes) ελέγχουν το επίπεδο κατανόησης και αφομοίωσης της νέας γνώσης.

Τα Αγγλικά αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η γνώση τους θεωρείται άτυπα υποχρεωτική και πολλές φορές συναντάμε περισσότερες αγγλικές λέξεις απ’ ότι φανταζόμαστε. Βρίσκονται παντού και η χρήση τους έχει γίνει πλέον μία ασυναίσθητη συνήθεια και ανάγκη. Επειδή υπάρχει πάντα χρόνος να μάθει κανείς κάτι νέο, ανεξάρτητα από την ηλικία, έχω δημιουργήσει το πρόγραμμα «Αγγλικά για Ενήλικες».

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι φροντίζει να φτάσει τους σπουδαστές εκεί που επιθυμούν ανάλογα με τους στόχους τους. Προσφέροντας πολλές επιλογές αναφορικά με τις μέρες και τις ώρες των μαθημάτων, εξυπηρετείται και το πιο απαιτητικό και γεμάτο πρόγραμμα. Παράλληλα, η διδασκαλία γίνεται πιο ευχάριστη και εποικοδομητική με το κατάλληλο για την κάθε ηλικία υλικό.

Η χρήση νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με την πολύτιμη εμπειρία, βοηθούν να ξεπεραστούν ακόμα και οι ενδεχόμενες λανθασμένες μαθησιακές εμπειρίες του παρελθόντος (false beginners) δίνοντας τα εφόδια για την εξέλιξη της γλώσσας και σε πιο προχωρημένα επίπεδα!

Οι ενήλικοι σπουδαστές τους The Brilliant School έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για ΒEC (Business English Certificate), BULATS και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Εποικοινωνία

The Brilliant School - Σταυρούλα Σώρρου. Αγγλικά - Γαλλικά.
Περικλέους και Νοσοκομείου (απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας) 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: 2297026057.