Classes Senior A, B, C, D

Classes Senior A, B, C, D

Στις τάξεις αυτές, οι βασικοί στόχοι είναι η ολοκληρωμένη εκμάθηση των βασικών δομών και του τρόπου λειτουργίας της αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές διδάσκονται το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής, εξοικειώνονται με τους βασικούς ιδιωματισμούς της αγγλικής γλώσσας και εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιό τους σε βαθμό που να είναι σε θέση να κατανοήσουν αλλά και να συνεννοηθούν στη γλώσσα.

Επιπλέον, οι μαθητές εξασκούνται στην κατανόηση κειμένων ποικίλου περιεχομένου, καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου (με τη μορφή Project, εκθέσεων, formal και informal letters κλπ). Τα μαθήματα αγγλικών γίνονται κυρίως με τη χρήση e-book, ώστε να βοηθούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος. Το διαδραστικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι πλούσιο και καλύπτει όλες τις ενότητες, με ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ακουστική κατανόηση, κατανόηση κειμένου και συμπληρωματικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων εντρυφούν στις πολιτισμικές πτυχές της αγγλικής κουλτούρας και τρόπου ζωής και  ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής:  συμμετέχουν ενεργά σε: e-blogs, online communication with native speakers (διαδικτυακή επικοινωνίας με μαθητές από το ΗΒ, τις ΗΠΑ και τον Καναδά)  μέσω ειδικών εκπαιδευτικών sites, YouTube video making και φυσικά σε θεατρικές παραστάσεις.

Εποικοινωνία

The Brilliant School - Σταυρούλα Σώρρου. Αγγλικά - Γαλλικά.
Περικλέους και Νοσοκομείου (απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας) 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: 2297026057.