Αγγλικά για ενήλικες

Word of Mouth

Μια διαφορετική προσέγγιση στο «μάθημα» Αγγλικών με στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν άνεση στη διαχείριση της γλώσσας σε προφορικό επίπεδο.

---

Το πρόγραμμα Word of Mouth του Brilliant School είναι μία σειρά από πρωτοποριακά μαθήματα προφορικής εξάσκησης με τρεις διαβαθμίσεις ανάλογα με το επίπεδο της γλώσσας των μαθητών (βασικό, μεσαίο και υψηλό επίπεδο). Σκοπός του μαθήματος είναι να καλλιεργηθεί στο μέγιστο βαθμό το επίπεδο στην επικοινωνία της γλώσσας. Πολλοί μαθητές, ενώ παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση στο γραπτό λόγο, δεν νιώθουν την ίδια σιγουριά όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουν στα Αγγλικά.

Με τα μαθήματα του Word of Mouth, οι σπουδαστές μας μπορούν να βελτιώσουν τόσο το επίπεδο του προφορικού τους λόγου, όσο και την αυτοπεποίθησή τους στη διαχείριση της γλώσσας. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσα από εξάσκηση που είναι εμπλουτισμένη με διασκέδαση και παιχνίδι. Έτσι οι σπουδαστές μαθαίνουν τη φυσική ροή της αγγλικής γλώσσας, να εκφράζονται με φράσεις της καθημερινότητας, να μπαίνουν στον τρόπο σκέψης της και όχι απλά να «μεταφράζουν» την ελληνική τους σύνταξη στην αγγλική.

TOEIC

Από το 1979 διάφοροι οργανισμοί ανά τον κόσμο χρησιμοποιούσαν το TOEIC για να προσλάβουν εργαζομένους από χώρες όπου η αγγλική δεν ήταν η μητρική τους γλώσσα. Έτσι, η συγκεκριμένη εξέταση συνδέθηκε με την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα σε όλους όσους στοχεύουν κάτι τέτοιο.

Το TOEIC αριθμεί σε ετήσια βάση περίπου 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο, και θεωρείται ένα από σημαντικότερα πτυχία πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας. Πέρα από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το TOEIC αναγνωρίζεται επίσης ως έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το ΑΣΕΠ. Στο The Brilliant School ο δρόμος για ένα υψηλό σκορ στο TOEIC είναι κάτι εύκολο και πραγματοποιήσιμο.

Εποικοινωνία

The Brilliant School - Σταυρούλα Σώρρου. Αγγλικά - Γαλλικά.
Περικλέους και Νοσοκομείου (απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας) 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: 2297026057.