Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για τον διαγωνισμό A day in life in Aegina.

Προσωπικά Δεδομένα
1. Ο Συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, παρέχει στο The Brilliant School («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») είτε από τον ίδιο είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτός για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό του, την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που δηλώνει στο έντυπο συμμετοχής του ιδίου του Συμμετέχοντα ή και του ανηλίκου επί του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού που είναι η εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της συναλλακτικής σχέσης που δημιουργείται με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό, δηλαδή για τον σκοπό της βράβευσης, της επαλήθευσης των στοιχειών των νικητών, της επικοινωνίας και ενημέρωσής τους και της αποστολής των Δώρων. Τα δεδομένα του αυτά, εκτός της διαβίβασής τους στους εκτελούντες την επεξεργασία προς τον σκοπό της επεξεργασίας τους όπως αναφέρεται στους όρους αυτούς, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Μετά την αποστολή των Δώρων και την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν εκτός και εάν ο Συμμετέχων έχει δηλώσει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων που παράσχει και για άλλους σκοπούς όπως αυτοί προσδιορίζονται κατωτέρω ή είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας ή για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή την φορητότητά τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της εναντίωσής του στην τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας από τη Διοργανώτρια Εταιρία με τους παρακάτω τρόπους:


Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση The Brilliant School , Περικλέους και Νοσοκομείου, 180 10 Αίγινα . Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπεύθυνη  Επικοινωνίας: Σταυρούλα Σώρρου
2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
3. Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, το Τhe Brilliant School ενημερώνει ότι η υπεύθυνη Σταυρούλα Σώρρου θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων.
4. Μετά την παράδοση των Δώρων και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται εκτός από τις φωτογραφίες το οπτικοακουστικό υλικό και τα κείμενα που αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή του φροντιστηρίου και μόνο για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς αυτούς για διάστημα 5 ετών από τη λήξη του διαγωνισμού και εν συνεχεία θα καταστραφούν.
5. Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) , οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κυρία Σταυρούλα Σώρρου στο τηλέφωνο 22970 26057 ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


6. Δικαιώματα


Συγκεκριμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, ο συμμετέχων δικαιούνται (i) να υποβάλει γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα στη Διοργανώτρια Εταιρεία που θα απευθύνει στις ακόλουθες διευθύνσεις Ταχυδρομική Διεύθυνση: The Brilliant School , Περικλέους και Νοσοκομείου, 180 10 Αίγινα. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σταυρούλα Σώρρου (ii)για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του που διατηρούνται, διόρθωσή τους, διαγραφή τους, περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία τους, φορητότητά τους, ανάκληση της συγκατάθεσης που έχει παράσχει αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και (iii) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)
7.  Το the Brilliant School δηλώνει ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της.

Εποικοινωνία

The Brilliant School - Σταυρούλα Σώρρου. Αγγλικά - Γαλλικά.
Περικλέους και Νοσοκομείου (απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας) 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: 2297026057.