Αγγλικά για παιδιά

Junior A, B

Επιδίωξη στα προκαταρκτικά τμήματα δεν είναι η απομνημόνευση λέξεων και κανόνων αλλά η αγάπη για τα Αγγλικά, με άλλα λόγια στόχος είναι τα παιδιά να βλέπουν την εκμάθηση Αγγλικών ως μια απολαυστική και δημιουργική διαδικασία. Οι μικροί μαθητές προσελκύονται από το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό του The Brilliant School και την εμπνευσμένη διδασκαλία.

Τάξη Junior A

Στο πρώτο έτος, τάξη Junior A, οι μικροί μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με τις βασικές δομές της γλώσσας. Στην αρχή, συνειδητοποιούν πόσες λέξεις της αγγλικής γλώσσας ήδη ξέρουν, μαθαίνουν και χρησιμοποιούν το αγγλικό αλφάβητο, τους πρώτους αριθμούς, απλούς χαιρετισμούς και βασικές οδηγίες χρήσιμες στην τάξη.
Τα μαθήματα αγγλικών για μικρά παιδιά έχουν εμπλουτιστεί με σύντομες ενδιαφέρουσες ιστορίες κατάλληλα γραμμένες και παρουσιασμένες. Έξυπνοι διάλογοι, συναρπαστικοί ήρωες με ελκυστικούς ανατρεπτικούς χαρακτήρες κάνουν τα παιδιά να ταυτίζονται μαζί τους και να εστιάζουν σε ένα μάθημα – εμπειρία που έχει να τους προσφέρει πολλά. Επιπλέον, στις ιστορίες έχουν ενταχθεί και ρυθμικά τραγούδια που ενθουσιάζουν τα παιδιά και βοηθούν στην αφομοίωση της ύλης. Έτσι, παρουσιάζονται με ελκυστικό τρόπο, χωρίς να τους κουράζουν, το νέο λεξιλόγιο και οι βασικοί κανόνες γραμματικής.

Τάξη Junior B

Στο δεύτερο έτος προπαρασκευής, τάξη Junior B, επαναλαμβάνεται και εδραιώνεται η παλιά γνώση, σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής αλλά και προφορικής έκφρασης. Επίσης, εισάγονται νέες γραμματικές δομές και κανόνες. Γίνονται οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες δόμησης γραπτού λόγου με απλή θεματολογία. Τα παιδιά φτιάχνουν και παρουσιάζουν απλές εργασίες  χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο και εκφράσεις που έχουν διδαχθεί, όπως για παράδειγμα για τις εποχές του χρόνου, τις μέρες της εβδομάδας, τα αγαπημένα τους κατοικίδια κλπ.

Και στις δύο προπαρασκευαστικές τάξεις, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των παιδιών σε θεατρικές παραστάσεις όπου εδραιώνονται και εμπλουτίζονται οι ήδη αποκτηθείσες γνώσεις. 

Classes Senior A, B, C, D

Στις τάξεις αυτές, οι βασικοί στόχοι είναι η ολοκληρωμένη εκμάθηση των βασικών δομών και του τρόπου λειτουργίας της αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές διδάσκονται το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής, εξοικειώνονται με τους βασικούς ιδιωματισμούς της αγγλικής γλώσσας και εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιό τους σε βαθμό που να είναι σε θέση να κατανοήσουν αλλά και να συνεννοηθούν στη γλώσσα.

Επιπλέον, οι μαθητές εξασκούνται στην κατανόηση κειμένων ποικίλου περιεχομένου, καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου (με τη μορφή Project, εκθέσεων, formal και informal letters κλπ). Τα μαθήματα αγγλικών γίνονται κυρίως με τη χρήση e-book, ώστε να βοηθούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος. Το διαδραστικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι πλούσιο και καλύπτει όλες τις ενότητες, με ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ακουστική κατανόηση, κατανόηση κειμένου και συμπληρωματικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων εντρυφούν στις πολιτισμικές πτυχές της αγγλικής κουλτούρας και τρόπου ζωής και  ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής:  συμμετέχουν ενεργά σε: e-blogs, online communication with native speakers (διαδικτυακή επικοινωνίας με μαθητές από το ΗΒ, τις ΗΠΑ και τον Καναδά)  μέσω ειδικών εκπαιδευτικών sites, YouTube video making και φυσικά σε θεατρικές παραστάσεις.

Class E, Lower

Στο επίπεδο αυτό, ένα βήμα πριν από την προετοιμασία για το πρώτο δίπλωμα ορόσημο (επιπέδου Β2 – Lower), στόχος της μαθησιακής διαδικασίας είναι να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και να καλυφθούν. Οι μαθητές ενισχύουν και εδραιώνουν πλέον τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γραμματική της αγγλικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Η εκμάθηση αγγλικών εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με βιβλία που έχουν θεματολογία βασισμένη στη σύγχρονη εφηβική κουλτούρα, οι μαθητές παραμένουν συγκεντρωμένοι και η μαθησιακή διαδικασία γίνεται εξαιρετικά ευχάριστη και αποτελεσματική. Τέλος, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία προσανατολίζεται στο υλικό και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται αρκετά νωρίς.

Proficiency- C2

Η επιτυχία στις εξετάσεις του Proficiency και η αξιοποίηση του πτυχίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά κύριος στόχος μας στο The Brilliant School είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μας εφόδια και γνώσεις ζωής.

Σκοπός είναι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες όπου απαιτούνται Αγγλικά προχωρημένου επιπέδου (Proficiency), όπως για παράδειγμα, σε γραπτή και προφορική επικοινωνία με native speakers στο εξωτερικό, για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, αλλά και στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

Progress Evaluation

Μέρος της προετοιμασίας του Proficiency, ίσως και το πιο καθοριστικό, είναι το Progress Evaluation (Αξιολόγηση Προόδου) στο γραπτό και προφορικό μέρος με εξετάσεις σε εβδομαδιαία βάση, πάνω σε προηγούμενες επίσημες εξετάσεις (του Πανεπιστημίου του Michigan για το ECPE και του Πανεπιστημίου του Cambridge για το CPE).

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει σωστή εικόνα της πορείας και της προόδου του μαθητή ενώ εντοπίζονται ταυτόχρονα οι δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το Progress Evaluation διεξάγεται σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων (πέραν των μαθημάτων Proficiency στην τάξη) ώστε οι μαθητές να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον τρόπο εξέτασης.

Κύκλος Μαθημάτων

 Η προετοιμασία για την απόκτηση του διπλώματος του Proficiency διαρκεί συνήθως ενάμιση με δύο χρόνια ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή. Η περίοδος αυτή μπορεί να περιοριστεί σε ένα (1) χρόνο, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής θα παρακολουθεί συνδυαστικά μαθήματα Proficiency 1ου και 2ου χρόνου μαζί και ότι το επίπεδο των Αγγλικών του είναι ήδη υψηλό.

Εποικοινωνία

The Brilliant School - Σταυρούλα Σώρρου. Αγγλικά - Γαλλικά.
Περικλέους και Νοσοκομείου (απέναντι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας) 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: 2297026057.